Des de TROCA es treballa amb col·laboració d’una empresa externa d’obra pública, civil i restauració ambiental, situada a la mateixa ciutat, realitzant tasques de manteniment forestal, jardineria integral i manteniment de zones verdes urbanes.