Missió

Facilitar els processos d’integració social i laboral de persones en risc d’exclusió social a través de la realització d’itineraris d’inserció on es treballen aspectes psicològics, socials i laborals per tal de ressorgir de la situació de precarietat en la qual es troben immersos i enfrontar-se al mercat laboral ordinari tot fent-s’hi un lloc.

 

Visió

Posicionar-se en el mercat de les Terres de Lleida com un referent dins del sector de la neteja ecològica i els serveis de missatgeria ecològica, donant-nos a conèixer com un recurs laboral i social que contribueix activament i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental.

 

Valors

 • Col·laboració.
 • Compromís.
 • Empatia.
 • Igualtat d’oportunitats.
 • Iniciativa.
 • Lluita contra l’exclusió social.
 • Proactivitat.
 • Responsabilitat social corporativa.
 • Solidaritat.
 • Sostenibilitat mediambiental.
 • Transparència.
 • Treball en xarxa.