Missió

Aconseguir l’accés a la plena ciutadania de persones en risc d’exclusió social a través de la creació de llocs de treball per a diferents col·lectius amb vulnerabilitat (persones nouvingudes, joves amb baixa qualificació, persones privades de llibertat, persones aturades de llarga durada, etc) que, paral·lelament a l’oportunitat laboral, es formaran i rebran l’assessorament necessari a nivell psicològic, social i laboral per tal de ressorgir de la situació de precarietat en la que es troben immersos i enfrontar-se al mercat laboral ordinari tot fent-s’hi un lloc.

Visió

Posicionar-se en el mercat de les Terres de Lleida com un referent dins del sector de la neteja ecològica, donant-nos a conèixer com un recurs laboral i social que contribueix activa i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental.

Valors

 • Col·laboració.
 • Compromís.
 • Empatia.
 • Igualtat d’oportunitats.
 • Iniciativa.
 • Lluita contra l’exclusió social.
 • Proactivitat.
 • Responsabilitat social corporativa.
 • Solidaritat.
 • Sostenibilitat mediambiental.
 • Transparència.
 • Treball en xarxa.