Troca som una empresa social i innovadora especialitzada en els sectors de la neteja ecològica i sensibilitzada amb el medi ambient, que utilitza procediments i productes fabricats amb substàncies d’origen vegetal que respecten la natura i resulten innocus a les persones. També treballem en l’àmbit de la restauració, la neteja d’espais naturals, l’atenció domiciliària, i la consergeria amb l’objectiu de lluitar per aconseguir l’accés a la plena ciutadania de persones en risc d’exclusió social.

L’empresa neix de les necessitats que detecta l’associació Reintegra, principal impulsora de Troca, que també té com a finalitat  lluitar contra la pobresa i l’exclusió social per a obtenir una societat més igualitària,  formant i assessorant a totes aquelles persones que tenen dificultats per a inserir-se en el món laboral. En adonar-nos que hi ha col·lectius amb especials dificultats per trobar un lloc de treball estable per manca d’habilitats, de formació, per ser persones majors de 45 anys, immigrants nouvinguts, joves amb escassa formació, persones privades de llibertat, dones, persones amb disminució física i/o psíquica i altres usuaris/es amb risc d’exclusió social per diferents causes a les exposades amb anterioritat, que necessiten una oportunitat laboral i un assessorament per ressorgir de la situació de precarietat en la que es troben immersos, es creu necessari fer una aposta per l’economia social i crear llocs de treball per aquestes persones, les quals en gaudiran alhora que es preparen per afrontar-se al mercat laboral ordinari i deixar el seu lloc a noves persones en situació de vulnerabilitat.

Així doncs, gràcies a les activitats i serveis de Troca, els nostres clients poden contribuir a la millora social i mediambiental del territori, beneficiant-se dels valors afegits que aporta aquesta condició d’empresa socialment responsable (RSE).

Podeu visitar els projectes, cursos i serveis que oferim des de Reintegra a la nostra web:

reintegra-lleidareintegra-pallars reintegra-noguera