Senior woman leaning on hand and looking forward. Oferim diferents recursos per a aquelles persones que tenen dificultats d’autonomia:

  • Assistència a les necessitats bàsiques de la persona dependent.
  • Servei de companyia a les persones amb un cert grau de vulnerabilitat o dependència.
  • Vigilancia de la persona gran.
  • Acompanyament de la persona a les diligències que precisi (metge, visites a tercers, esbarjo,…).

PROFESSIONALITAT GARANTIDA.

Des de Troca, considerem que la formació tècnica i el seguiment professional del nostre personal és la base d’un servei òptim per als nostres clients. Prestem doncs, molta atenció al procés de selecció del personal contractat, a la formació que rep per part de l’empresa i al seguiment tant dels/les treballadors/es com de la feina que realitzen. Comptem amb un equip de professionals qualificats per a millorar la formació del nostre personal, els serveis donats i la satisfacció dels nostres clients.

Demana'ns pressupost